Hoe genieten van het 6% BTW tarief op nieuwbouw?

De verlaging van het BTW-tarief voor sloop- en nieuwbouwprojecten is een positieve noot in de coronacrisis. De tijdelijke fiscale gunstmaatregel die de federale regering begin dit jaar invoerde, omvat een verlaging van 21 naar 6% BTW. Een mooie besparing van 15% die u al snel tienduizenden euro’s oplevert. Twijfelt u dus nog tussen nieuwbouw of renovatie, dan kan dit een doorslaggevende factor zijn. Nu alle regels duidelijk zijn, zetten we graag op een rijtje wanneer u in aanmerking komt voor dit voordelige tarief.

Alle voorwaarden voor 6% BTW voor afbraak en heropbouw

U als koper

Belangrijk is dat de nieuwbouw uw enige en eigen privéwoonst moet zijn. Voor geërfd vastgoed of panden waar u uit een erfenis vruchtgebruik of naakte eigendom van hebt, wordt een uitzondering gemaakt. Verder moet u het pand als natuurlijk persoon minimaal 5 jaar bewonen. Verhuist u toch daarvoor, zal u de bespaarde BTW pro rata moeten terugbetalen. Ook hier zijn uitzonderingen voorzien voor overmachtssituaties zoals echtscheiding, verhuis om professionele of medische reden, overlijden of verwoesting van de nieuwbouw. Het verlaagde BTW tarief is dus niet van toepassing voor verhuurders en vennootschappen.

Uw nieuwbouwproject

Eerst en vooral moet het project aanzien worden als heropbouw. Dit betekent concreet dat er voorafgaand afbraakwerken hebben plaatsgevonden op hetzelfde kadastraal perceel. Een oude schuur, fabrieksgebouw of kantoor: de functie van het afgebroken pand is van geen belang. De maatregel is van toepassing op zowel nieuwbouwappartementen als -huizen met een maximale bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m². Dit omvat alle woonvertrekken gemeten vanaf en tot de binnenkant van de muren. Ruimtes kleiner dan 4 m² en met een maximumhoogte van 2 m boven de vloer worden niet meegerekend. Daarenboven dient het BTW bedrag verschuldigd bij aankoop opeisbaar te zijn binnen de periode van de maatregel (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023).

Als u aan alle voorwaarden voldoet, is de aankoop van nieuwbouw tot eind 2023 dus financieel bijzonder voordelig. Bent uop zoek naar een nieuwbouwwoonst? Kijk dan zeker na of deze in aanmerking komt voor het verlaagde BTW tarief.

Neem hier alvast een kijkje in ons nieuwbouwaanbod. Voor deze huidige projecten is 6% BTW een mogelijkheid:

Voor meer informatie staat ons team voor jou klaar via 078/48 47 00.

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates.

Hoe genieten van het 6% BTW tarief op nieuwbouw?