Huurindexatie beperkt afhankelijk van EPC-waarde

Vanaf 1 oktober 2022 wordt de huurprijs van de meest energieverslindende huurwoningen bevroren voor 1 jaar. Concreet mag de verhuurder de indexering die hij in principe jaarlijks toepast, niet uitvoeren voor woningen met een EPC-label E of F en voor panden zonder EPC. Voor woningen met label D wordt de huurindexatie beperkt tot 50%. De Vlaamse Overheid wil zo verhuurders aanzetten om sneller energetisch te renoveren en tegelijkertijd wonen betaalbaar houden voor huurders. Ons team licht u graag de verdere details toe.

Indexatiestop voor alle huurovereenkomsten?

De maatregel is van toepassing voor alle woonhuurovereenkomsten gesloten voor 1 oktober 2022 en voor alle woningen waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Tweede verblijven, studentenhuurovereenkomsten en handelspanden vormen dus uitzonderingen. Voor een periode van 1 jaar (tot en met 30 september 2023) is het indexeren van huurprijzen enkel toegelaten voor woningen met een geldig EPC label en een EPC-score van A+ (heel energiezuinig) tot C. Voor woningen zonder EPC label of woningen met EPC-label E of F kan de verhuurder ten vroegste op 1 oktober 2023 een volgende indexering doorvoeren en dit met een aangepaste formule. Voor woningen met een label D wordt de huurindexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs. Dat bedrag gedeeld door 2 kan bij de huidige huurprijs geteld worden.

Negeren en toch indexeren?

Past u als verhuurder toch de indexatie toe, dan is de huurder geenszins verplicht deze te betalen. Hij mag wettelijk gezien gewoon de vorige huurprijs blijven betalen. De huurder mag steeds het geldig EPC certificaat van zijn huurwoning opvragen. Hou er rekening mee dat een EPC uitgevaardigd voor 1 oktober 2012 niet meer geldig is en dat een EPC geldig op moment van de ondertekening maar intussen (na 10 jaar) verlopen, ook niet in rekening kan worden genomen. Huurders kunnen zich in geval van twijfel of conflict wenden tot de huurdersbonden. Deze instanties zullen de nodige ondersteuning bieden. Escaleert de situatie tot bij de vrederechter, dan zal deze enkel vaststellen dat er onterecht een te hoge huurprijs wordt gevraagd. Het energielabel van het huurpand verbeteren is de enige manier om uw huurprijs verder te indexeren.

Energetisch renoveren en indexeren!

Verhuurders met energieverslindende woonsten in hun huurpatrimonium kunnen in aanmerking komen voor financiële steunmaatregelen voor energetische renovaties. Als de woning na renovatiewerken een EPC-label C of hoger haalt, mag de huurprijs vanaf dat moment volledig geïndexeerd worden. Renoveert u tot label D, dan kan u de huurprijs voor 50% indexeren. Aangezien het label pas ingaat vanaf de datum van het nieuwe certificaat, mag u als verhuurder wel niet 3 maanden teruggaan in de tijd zoals bij een normale huurindexatie het geval is. Gezien de verdere plannen van de Vlaamse Overheid is op lange termijn energetisch renoveren sowieso aangewezen, ook om de waarde van uw vastgoed te vrijwaren.

Energiezuinigheid is een cruciale factor in de waardebepaling van elke woning. Niet alleen in verkoop maar ook in verhuur speelt het EPC een steeds belangrijkere rol. Energieverslindende woningen zullen het op de huurmarkt moeilijker krijgen. De Vlaamse overheid zal de komende jaren alle eigenaars verder blijven stimuleren om hun patrimunium energetisch te renoveren tot een zo hoog mogelijk EPC-label.

Bent u verhuurder, huurder of kandidaat-huurder en heeft u vragen over huurindexatie, aarzel niet om met ons team te contacteren.

Wenst u meer te weten over de invloed van de EPC-waarde op uw toekomstige verhuur- of verkoopwaarde, maak een vrijblijvende afspraak met onze expert-schatter.

U kan ons bereiken via 078 48 47 00 of info@ap-p.be.

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates.

Huurindexatie beperkt afhankelijk van EPC-waarde