Bedolven onder uw vastgoedbeheer? Ontzorg jezelf met deze sleutel

Investeren in vastgoed: pand kopen en dan verhuren. Zo ben je helemaal klaar om te genieten van jouw rendabele investering. Jammer genoeg is de realiteit heel anders… Een huurpand beheren vraagt tijd, heel veel tijd. Heb je goed in kaart wat er allemaal bij komt kijken? Naast nauwkeurige administratieve en intensieve financiële opvolging is het technische en juridische luik niet te onderschatten. We lijsten het in detail even op.

Waar moet je allemaal mee rekening houden?

Administratieve rompslomp

Hou je van administratie? Een huurovereenkomst moet van bij de start nauwkeurig opgevolgd worden. Niet enkel moet je zorgen voor de nodige certificaten (bijv. EPC of brandverzekering) maar ook voor de registratie van huurcontract en plaatsbeschrijving. Elke briefwisseling naar de huurder wordt best geordend bijgehouden. Vergeet niet tijdig aangetekende schrijvens voor indexatie of opzeg te versturen want deze garanderen een correcte uitvoering van de bepalingen in de huurovereenkomst. Bij uittrede voorzie je best een plaatsbeschrijving en juiste overzetting van energiemeters.

Financieel gedoe

Het maandelijks ontvangen van je huurgelden en eventuele voorschotten voor (gemeenschappelijke) kosten is helaas niet het enige element van de op te volgen transacties. Ook jouw kosten van alle aard, specifieke uitgaves aan herstellingen of belastingen moeten op je radar staan. De regelmatige afrekening van verbruiks- en onderhoudskosten staat op je to do evenals het opvolgen van alle contractuele verplichtingen. Bij in- en uittredes sta je in voor de afhandeling van de huurwaarborgen.

Technische en bouwkundige heisa

Goede zorg en regelmatig onderhoud voorkomen vaak kostelijke en structurele problemen. In geval van onverwachte defecten en herstellingen verwacht een huurder een flexibele en 24/7 beschikbare huisbaas die zorgt voor een snelle en duurzame oplossing. Het vinden van betrouwbare vakmensen, het aanvragen/vergelijken/najagen van offertes, het regelen van timing van passende werken is een heel tijdrovende bezigheid. Weet je eigenlijk wel of het probleem een eigenaars- of huurderslast is? Huurders worden geacht een huurpand als ‘goede huisvader’ te bewonen. Nauwkeurige plaatsbeschrijvingen bij in- en uittrede zullen je hierover veel discussie besparen.

Juridische poespas

Je huurovereenkomst moet helemaal waterdicht en conform de laatste wetgeving zijn opgesteld. De tijd van dit gewoon even snel te downloaden is voorbij. De omschrijving van het kader waarin huur tot stand kan komen, is steeds uitgebreider en specifieker beschreven. Tot overmaat van ramp wijzigt de huurwetgeving ook nog regelmatig. Goed opvolgen is de boodschap als je in optimale condities en aan de beste prijs wil verhuren. Bij discussies allerhande (en vooral bij wanbetalingen) is het belangrijk om kort op de bal en geïnformeerd te reageren. Het welslagen van jouw investering en je rendement staan op het spel.
Het beheer van je pand gaat je tijd kosten, veel tijd en veel meer tijd dan je verwacht. Besteed je je kostbare tijd niet liever aan wat je graag doet?
Een beheerscontract met een rentmeester kan hier een passende oplossing bieden. Alle hierboven vermelde taken en nog zoveel meer neemt een beheerder volledig over. Hij is het eerste aanspreekpunt van de huurder en de eigenaar op elk vlak. Als ervaren professional kent hij het volledige reilen en zeilen om jouw vastgoed met de grootste zorg te beheren. Zo kan jij in alle rust kan genieten van het rendement van jouw belegging.
Meer weten over vastgoedbeheer? Neem contact op met ons team via 078/48 47 00 of info@ap-p.be. We bekijken graag volledig vrijblijvend samen hoe we u best kunnen ontzorgen.
Lees ook even onze blog over hoe je vandaag en in de toekomst zorgeloos kan genieten van de opbrengst van jouw vastgoed.

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates.

Bedolven onder uw vastgoedbeheer? Ontzorg jezelf met deze sleutel