Verplicht asbest inventarisatieattest

Opgelet eigenaars met verkoopintenties! Vanaf 23 november 2022 wordt in Vlaanderen het asbestinventarisatieattest of asbestattest ingevoerd voor elke verkoop van woningen of gebouwen ouder dan bouwjaar 2001 met een grondoppervlakte groter dan 12m². Net als het bodemattest, de elektriciteitskeuring en het EPC maakt dit attest dan integraal deel uit van de Woningpas. De invoering ervan brengt niet enkel extra kosten en administratie met zich mee maar ook potentieel waardeverlies. Wilt u binnenkort uw woning verkopen? Hou dan in uw timing zeker rekening met de nieuwe regels.

Wat is het asbestinventarisatieattest?

Zoals de naam het zegt, bevat het attest een inventaris van de aanwezige asbest in een pand. In gebouwen ouder dan bouwjaar 2001 wordt de schadelijke stof vaak teruggevonden in dakbedekking of gevelbekleding van Eternit, betonpannen, isolatie rond centrale verwarmingsbuizen en lijmen onder vloer- of trapbekledingen. De inventaris omvat welke onderdelen van uw gebouw asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en op welke manier u dit veilig kan beheren of verwijderen.

Hoe bekomt u een asbestattest?

Naar analogie met de opmaak van het Energieprestatiecertificaat (EPC) komt een gecertificeerd asbestdeskundige de situatie ter plaatse onderzoeken. Deze deskundige werkt met meetapparatuur en doet vaststellingen door visuele observatie. Hij maakt een uitgebreid onderzoeksrapport op en registreert zijn bevindingen in de databank asbestinventarisatie van OVAM. Na controle van de gegevens levert deze instantie tegen betaling een asbestattest met unieke code af. De standaard geldigheid zou 10 jaar zijn, tenzij de risicosituatie van het gebouw wijzigt.

Een asbestattest voor elke transactie?

De invoering van het asbestattest is voorzien vanaf 23 november 2022. Vanaf dan bent u als verkoper verplicht het asbestattest aan de kandidaat-koper te bezorgen vóór het sluiten van de overeenkomst. Is er een ondertekend compromis voor deze datum, dan moet er geen attest aangevraagd worden. De notaris kan de authentieke akte dan ook gewoon zonder verlijden. Eens de bepalingen in voege zijn, treedt het verplichte attest in werking voor elke transactie van een gebouw ouder dan bouwjaar 2001. Het ontbreken van het asbestattest bij overdracht van een gebouw kan leiden tot een nietigverklaring van de verkoop. Voor overdrachten van bouwwerken in mede-eigendom voldoet niet enkel een attest voor het privégedeelte. Ook voor de gemeenschappelijke delen is vanaf 2025 een verplicht asbestinventarisatieattest vereist. In het kader van verhuur moet u deze attesten ook aan uw huurder kunnen bezorgen. Uiterlijk op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een bouwwerk ouder dan bouwjaar 2001 over een geldig attest beschikken.

Indien uw woning van een risicobouwjaar is en u van plan bent uw woning binnenkort te verkopen, hou dan de timing goed in de gaten om potentieel waardeverlies, extra kosten en adminstratie te vermijden.

Heeft u vragen over dit nieuwe attest of andere modaliteiten rond de verkoop van uw pand, neem zeker contact op met ons team van vastgoedexperts. We helpen u volledig vrijblijvend verder op 078-48 47 00 of info@ap-p.be.

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates.

Verplicht asbest inventarisatieattest