Verplichte renovatie vanaf 1 januari 2023

Bent u op zoek naar een nieuwe woonst en valt uw oog op een parel met energielabel E of F? Opgelet! Vanaf 1 januari 2023 bent u verplicht om binnen de 5 jaar na overdracht dit pand grondig energetisch te renoveren of BENoveren tot EPC label D of beter. Alhoewel er heel wat financiële steunmaatregelen beschikbaar zijn, voorziet u dus best het nodige renovatiebudget boven op de aankoopsom. De energiezuinigheid van een woning zal dus een steeds grotere rol gaan spelen in de waardebepaling van een pand. Ons team zet de details even op een rijtje.

Verplicht renoveren op basis van het EPC-label van de woning

Elke woning in verkoop of verhuur heeft een EnergiePrestatieCertificaat of EPC. De energiescore van A tot F verduidelijkt hoeveel het energieverbruik of aantal kW/m² vloeroppervlakte van de woning bedraagt. Hoe minder energie de woning nodig heeft, hoe hoger het label (A is het hoogste). Sinds de verniewing van EPC in 2022 bevat het attest ook specifieke aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Zo weet u als koper dadelijk welke werken het meeste impact hebben. Na de renovatie bewijst u de nieuwe energiescore met een nieuw EPC.

Renovatieverplichting voor woningen en appartementen

De renovatieplicht voor residentiële gebouwen zoalgeldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht zoals bijvoorbeeld bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing. Panden die binnen de 5 jaar gesloopt worden, tijdelijke constructies die minder dan 2 jaar gebruikt worden en beschermde monumenten vormen uitzonderingen. Ook bij aankoop van 1 appartement binnen een gebouw met mede-eigendom is de renovatieplicht van toepassing. Mogelijks zijn hiervoor werken nodig aan delen van het gebouw die eigendom zijn van de gemeenschap zoals bijvoorbeeld de verwarming. Wettelijk verplichte werken kunnen met een gewone meerderheid (50% + 1) beslist worden en hebben een invloed op de toekomstige waarde van alle appartementen in het gebouw.

Verplicht renoveren binnen de 5 jaar

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woonsten zijn dus vanaf 1 januari 2023 verplicht om binnen de 5 jaar na de overdracht een grondige energetische renovatie tot minimum EPC-score D uit te voeren. De termijn begint te lopen op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Als het nieuwe label niet tijdig behaald wordt, riskeert u een administratieve boeten van 500 tot 200.000 euro. Bovendien krijgt u een nieuwe termijn voor de renovatie opgelegd.

Financiële steunmaatregelen voor BENoveren

De verplichte renovatie tot label D kadert in een langetermijnvisie van de Vlaamse regering. Het te behalen label na renovatie zal stapsgewijs aangescherpt worden tot label A (2040-2045). Alhoewel eigenaars uitstel krijgen tot 2030 voor het behalen van label D, wordt er nu al ingezet op financiële steunmaatregelen voor alle energetisch renoveerders. De bedoeling is dat er dadelijk hoger gemikt wordt dan energiescore D. Afhankelijk van de voorwaarden, uw inkomen, de aard van de werkzaamheden,… kan u beroep doen op een renteloos renovatiekrediet, de energielening+, de 0% energielening, de EPC labelpremie of de beschikbare verbouwpremies.

Als u de nodige voorzieningen treft, hoeft een woning of appartement met een lagere energiescore niet perse af te schrikken. Vraag zeker het volledige EPC op zodat u uw renovatiekost in kaart heeft voor u overgaat tot aankoop.

Wenst u meer informatie of advies over de verplichte renovatie? Team AP&P staat klaar om u persoonlijk te begeleiden. U kan ons contacteren via 078 48 47 00 of info@ap-p.be.

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates.

Verplichte renovatie vanaf 1 januari 2023