Beheer

Beheer / Rentmeesterschap

A Property & Pelsmaekers heeft ongeveer 75 panden in beheer. We zijn de contactpersoon tussen eigenaars en huurders.

We zorgen voor een professionele afhandeling van alle taken en zijn het eerste aanspreekpunt bij problemen. Huurders kunnen bij ons terecht met al hun vragen.

Hieronder een overzicht van de service die we bieden bij een beheerscontract:

  • Administratief beheer: in- en uitgaande plaatsbeschrijving, overzetten energiemeters, registreren van huurcontract en plaatsbeschrijving, opvragen van attesten onderhoud en brandverzekering.
  • Financieel beheer: opvolgen huurbetalingen, inclusief indexatie en afrekening gemeenschappelijke kosten
  • Technisch beheer: opvolgen van problemen en/of herstellingen, aanvragen van offertes, controle van facturen, aanstellen leveranciers.
  • Juridisch beheer: advies met betrekking tot alle wetswijzigingen in de Belgische huurwetgeving, advies over mogelijke acties wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt...