Verhuur

verhuur

A Property & Pelsmaekers gaat bij de verhuur van een pand systematisch tewerk voor een vlotte verwerking van alle dossiers.

We maken goede afspraken over de geleverde diensten met de eigenaar van het pand. Hebben we geen huurder gevonden binnen de vooropgestelde termijn? Dan hoef je ook geen vergoeding te betalen.

  • Opstellen en ondertekenen verhuuropdracht (contract met eigenaar)
  • Voorbereiding dossier: administratie, opvragen nodige attesten (EPC), opmeting en fotografie, publiciteit en marketing (online + offline)
  • Bezoeken met de kandidaat-huurders
  • Screening (inlichtingenfiche, ID, bewijs van inkomsten) en bespreking van de kandidaat-huurders: de eigenaar heeft altijd de eindbeslissing
  • Opmaak huurcontract + afspraak plaatsbeschrijving (uitgevoerd door extern expert naar keuze)
  • Administratieve verwerking na verhuur (registratie huurcontract en plaatsbeschrijving, huurwaarborg…)